Trainee program

Trainee program – váš úspěšný start profesní dráhy!

TraineeDesítky studentů už nastartovaly svoji profesní dráhu ve škodováckém Trainee programu. A mnozí z nich díky nabytým zkušenostem mohli pokračovat v odborné činnosti i v rámci diplomové práce, aby pak získali atraktivní zaměstnání a šanci pracovat na unikátních projektech v některé ze společností Škoda Transportation. A ti úspěšní absolventi Trainee programu Škoda mohou dokonce získat odměnu až 90 000 korun!

I letos Škoda Transportation vyhlašuje další ročník Trainee programu pro studenty 1. ročníku magisterského studia vysokých škol technického zaměření, kteří chtějí pracovat na zajímavých projektech souvisejících vývojem a výzkumem na projektech strojírenství ve společnosti Škoda Transportation a mají zájem se vzdělávat a rozvíjet nad rámec svého běžného studia. Získají tím nejen náskok v odborném růstu, ale také konkurenční výhodu na trhu práce a možnost uplatnění v jedné z předních strojírenských firem světového významu.

Jaký je cíl Trainee programu? Studenti díky spolupráci se Škodou, předním evropským hráčem na trhu dopravní techniky, získají neocenitelné pracovní zkušenosti v rámci práce na vybraném projektu, rozvíjejí a prohlubují své odborné znalosti a mají šanci spolupracovat se špičkovými odborníky Škoda Transportation na konkrétních vývojových úkolech. A v neposlední řadě - v případě úspěšné další spolupráce mají šanci získat ve Škodovce perspektivní a atraktivní zaměstnání.

Program je rozvržen do čtyř semestrálních bloků. Každý blok má několik částí zaměřených jak na teoretické znalosti studenta, tak i na praktické dovednosti.

Vše začíná vstupním pohovorem, který má za úkol zjistit dosavadní zkušenosti, pracovní předpoklady, jazykové znalosti, představy o budoucím povolání a má sloužit k pracovnímu zařazení do konkrétního programu.

Po absolvování vstupního pohovoru dochází v rámci prvního bloku k faktickému seznámení s výrobou produktů a účastí na několika praktických cvičeních.

Druhý až čtvrtý blok se věnují profesní přípravě pro následné zařazení do jednotlivých útvarů společnosti, jako jsou například oddělení Technologie, Kvality a Techniky. Studenti se tedy mohou seznámit s celkovou koncepcí dopravních prostředků, technologickými postupy, s mechanickými a elektro projekty včetně jejich vedení.

Třetí a čtvtý blok jsou navíc zaměřeny na tvorbu diplomové práce, pokud je tato práce zadána společností Škoda Transportation.  K tomu bude každému studentovi přidělen odborný garant. Práce bude také zařazena do prestižní soutěže o Cenu Emila Škody.

Každý účastník programu bude plnit řadu úkolů, jejichž zvládnutí přispěje k celkovému hodnocení. Úspěšný absolvent může získat:

  • odborné vzdělání
  • nabídku pracovního místa
  • certifikát o absolvování prestižního programu
  • finanční odměnu až 90 000

Kontakt:

Pokud Vás Trainee program zaujal, kontaktujete personální oddělení Škoda Transportation na adrese:

student@skoda.cz

Mezní termín pro přijímání přihlášek pro aktuálně vypisovaný ročník Trainee programu je stanoven na 20. listopadu 2016!