ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda ŠKODA INVESTMENT a.s.

ŠKODA INVESTMENT a.s.

Společnost ŠKODA INVESTMENT a.s. je sesterskou organizací Škody Transportation. ŠKODA INVESTMENT a.s. je vlastníkem rozsáhlého portfolia ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP a dalších souvisejících práv a koordinuje práva k duševnímu vlastnictví pro společnosti skupiny Škoda Transportation a pro některé další uživatele ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP.

Společnost ŠKODA INVESTMENT a.s. určuje globální strategii rozvoje značek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP skupiny Škoda Transportation a prosazuje práva k nim. Duševní vlastnictví ŠKODA INVESTMENT a.s. a související práva vycházejí z historie a tradic světoznámých plzeňských ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP včetně jejich kombinací. Cílem společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s. je další rozvoj značek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP a souvisejícího portfolia ochranných známek a posílení jejich dobrého jména.

HISTORIE ZNAČKY ŠKODA

1839 - Narození rytíře Emila Škody, zakladatele značky ŠKODA

1859 - V tomto roce hrabě Christian Valdštejn přemístil část výroby strojíren a železáren ze Sedlce nedaleko Starého Plzence do Plzně. Strojírna se nejprve specializovala na výrobu parních strojů, vybavení pro lihovary, cukrovary, pivovary, zemědělské nástroje a zařízení a další strojírenské zařízení.

1866 - Do společnosti přestěhované do Plzně nastoupil mladý inženýr Emil Škoda a začal zde pracovat na pozici vrchního inženýra. Škoda byl velmi prozíravý podnikatel a dokázal dlouhodobě odhadnout, kam se bude ubírat vývoj ve strojírenství a o jaké výrobky bude na trhu zájem. Systematicky vyhledával a lákal do Plzně zkušené odborníky z jiných společností. Pochopil, že má-li se plzeňská strojírna stát významným hráčem na tehdejším trhu, bude třeba do podniku mohutně investovat, zavést nové obory a výrobu zmodernizovat.

1869 - Hrabě Valdštejn odmítá návrhy Emila Škody včetně návrhů na investice do své strojírny a raději společnosti Emilu Škodovi prodává. Od tohoto roku nese společnost název ŠKODOVY STROJÍRNY, později E. Škoda v Plzni.

 

1884 - Pokračuje úspěšný rozvoj továrny. Emil Škoda správně odhadl, že v neklidné Evropě bude velký zájem o zbraně a vsadil na tento výrobní program. V tomto roce byla zahájena stavba moderní ocelárny, pro výrobu kvalitních zbraní nezbytnou.

1886 - Dokončení výstavby ocelárny. Značkou ŠKODA jsou od tohoto roku označeny nejen licenční kulomety Salvator-Dormus ale i další zbraně.

1890 - Vzniklo zbrojní oddělení ŠKODA a navzdory mnoha problémům je celý program úspěšný.

1895 - První polní kanón značky ŠKODA vlastní konstrukce s dlouhým zákluzem hlavně

1896 - Dokončení výstavby nové zbrojní haly. Značka ŠKODA je jedním z největších evropských výrobců zbraní.

1896 - V tomto roce je vyroben jubilejní 1000. parní stroj pod značkou ŠKODA.

1899 - Společnost se změnila z rodinného podniku na akciovou společnost.

1900 - Zakladatel úspěšné společnosti a značky ŠKODA Emil Škoda zemřel.

1904 - ŠKODA ale není jen zbrojovkou. Pod značkou ŠKODA stále vyrábí parní stroje, plynové motory, vybavení pro doky, vybavení pro potravinářský průmysl, nejrůznější konstrukce a také získává velkou proslulost při produkci velkých odlitků pro lodní stavitelství. V roce 1904 rozhodlo vedení společnosti o zavedení nového výrobního programu parních turbín. První kusy turbín ŠKODA byly dle francouzské licence.

  

1907 - Vzniká vlastní výzkumný ústav ŠKODA.

1902 - ŠKODA se stala monopolním dodavatelem zbraní pro rakousko-uherské válečné loďstvo.

1905 - Pod značkou ŠKODA jsou vyráběny první zalomené hřídele pro loděnice. 

 

1907 - Dochází k založení jeřábového oddělení. Jeřáby různých konstrukcí a nosností se pod značkou ŠKODA exportovaly do Belgie, Itálie, Japonska, Chile, Polska, Argentiny, Turecka nebo Jižní Afriky.

1911 - založení vlastní konstrukční kanceláře pro přesné a speciální obráběcí stroje ŠKODA.

1914 - První světová válka přinesla značce ŠKODA značnou konjunkturu. Zbraně ŠKODA, zvláště těžká děla a houfnice, se osvědčily na frontách.

1918 - Konec války a rozpad Rakouska – Uherska však znamenal pro společnost ŠKODA velkou krizi. O zbraně nebyl zájem, rozpadly se tradiční trhy, zpřetrhaly se dlouho pečlivě zadržované obchodní vztahy. Aby přežila, musela továrna radikálně změnit svůj výrobní program. Finanční stabilitu ji zajistil vstup francouzského koncernu Schneider et Cie. Nové vedení společnosti rychle hledalo obory, které by zaplnily mezeru po omezené zbrojní výrobě.

1920 - Pod značkou ŠKODA je v Plzni zahájena výroba parních lokomotiv. První měla označení 1Lo 

 

1921 - vznik lodního oddělení ŠKODA. Výrobní program byl rozsáhlý a zahrnoval celou řadu od říčních lodí přes nákladní a vlečné až po vojenské hlídkové lodě, osobní parníky nebo plovoucí jeřáby.

1921 - První export lokomotiv ŠKODA pro Rumunské státní dráhy (180 kusů).

1922 - výroba motorového pluhu ŠKODA pro hlubokou orbu, export například do Indonésie.

1923 - dne 15. prosince byla registrována nová ochranná známka ve formě okřídleného šípu v kruhu, která se s drobnými úpravami používá dodnes. Výrobky značky ŠKODA jsou od tohoto roku označovány touto ochrannou známkou.

1923 - Zahájena výroba parní lokomotivy vlastní konstrukce.

1924 - Zahájena licenční výroba nákladních parních vozů ŠKODA v licenci firmy Sentinel, které nacházejí uplatnění zejména v armádě. Značka ŠKODA se tím přesouvá i na silnice.

1923 - Probíhá výroba zalomených hřídelí o hmotnosti 50 tun pro americké a švédské loděnice.

 

1923 - Pod značkou ŠKODA je zahájena výroba transformátorů.

1925 - Koncern ŠKODA kupuje automobilku Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, kde jsou od této chvíle vyráběna vozidla pod značkou ŠKODA. Výrobní program byl v tehdejší době velmi rozsáhlý a stále se rozšiřoval. Značku ŠKODA na sobě měly nejen tradiční zbraně, ale také energetická zařízení, transformátory, osobní i nákladní vozidla, traktory, lodě, letadla, tanky, mostní konstrukce, jeřáby, lokomotivy, trakční motory, obráběcí stroje, dieselovy motory, cigaretové a balicí stroje. Parní turbíny ŠKODA se dostaly na světovou úroveň, ŠKODA stavěla doma i v cizině elektrárny, cukrovary, pivovary, lihovary…

1927 - První elektrická lokomotiva ŠKODA. Ve dvacátých letech ŠKODA založila v Plzni Doudlevcích vlastní elektrotechnickou továrnu. Krizi, do které se dostala po první světové válce, úspěšně překonala a koncern ŠKODA se postupně stal největším a nejdůležitějším průmyslovým podnikem tehdejšího Československa a jedním z nejvýznamnějších v Evropě. Od roku 1921 byly do koncernu postupně začleněny závody v Praze na Smíchově, v Hradci Králové, Hrádku u Rokycan, Brně, Komárně, Dubnici nad Váhom a uhelné doly v mostecké a plzeňské pánvi. Významný akciový podíl koupila ŠKODA například v Avii Praha (1926), Omnipolu, Čs. zbrojovce Brno nebo Kablu Kladno.

1928 - První export parních lokomotiv ŠKODA do Jižní Ameriky (Kolumbie).

1928 - První export lokomotiv ŠKODA do Číny.

1928 - ŠKODA představuje vlastních letecké motory na výstavě v Berlíně.

1928 - Výroba a export silničních válců ŠKODA pro Kolumbii.

1929 - Výroba osobních automobilů vlastní konstrukce.

1932 - Výroba kompletního vybavení třtinových cukrovarů nejen pro tuzemský trh ale i pro export, například do Indie.

  

1934 - Zavedení pásové výroby automobilů v závodě ŠKODA v Mladé Boleslavi.

 

1936 - V Plzni vyroben první trolejbus ŠKODA 1 Tr pro Prahu.

1938 - Dodávka lokomotiv do Jižní Afriky

1939 - Společnost Schneider prodala svůj podíl československým bankám. Druhá světová válka přinesla další zlom v historii společnosti. Po okupaci byla ŠKODA a její závody začleněny do koncernu Reichswerke Hermann Göring. Opět se stala hlavně zbrojní a muniční továrnou, ale do výroby byly zařazována převážně německá produkce. Vývoj v ostatních oborech byl omezen, ŠKODA znovu přišla o svoje trhy a zákazníky.

1945 - V dubnu tohoto roku byla ŠKODA Plzeň těžce zasažena spojeneckým bombardováním a z velké části zničena.

1945 - Zavedena národní správa.

1946 - ŠKODA se stává národním podnikem.

1946 - Obnovení výroby traktorů ŠKODA. První traktory ŠKODA se vyráběly již ve 2. polovině 20. let.

1949 - První export lokomotiv se značkou ŠKODA do Sovětského Svazu.

1950 - V rámci reorganizace československého průmyslu na začátku padesátých let předala společnost část programu jiným výrobcům. Podnik se měl věnovat hlavně těžkém průmyslu – v jeho výrobním programu zůstaly parní a elektrické lokomotivy, energetika, velké obráběcí a tvářecí stroje, trolejbusy a další.

1951 - ŠKODA vyrobila první z velké řady kondenzačních parních turbín 50-55 MW.

1951 - Zahájení výroby trolejbusů ŠKODA 7 Tr, které se exportovaly například do Polska.

1953 - První prototyp traťové elektrické lokomotivy ŠKODA na stejnosměrný proud řady E 499 a zahájení výroby velkých soustruhů tzv. horizontek.

1961 - Koncern ŠKODA získává největší exportní kontrakt v historii – výstavbu metalurgického kombinátu v Indii. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se ŠKODA stala generálním dodavatelem jaderných elektráren. Dodala například strojovnu jaderné elektrárny A1 Jaslovské Buhunice. Udržela si pozici strojírenského gigantu, ale její výrobky putovaly hlavně na trhy států tehdejšího východního bloku a rozvojových zemí.

1961 - Zahájena výroba úspěšného trolejbusu 9 Tr, který se exportoval do mnoha zemí, například Afganistánu, Ázerbájdžánu, Arménie, Bulharska, Gruzie, Indie, Estonska, Lotyšska, Litvy, Norska Německa, Polska, Slovenska a Ukrajiny.

1972 - Vyroben prototyp populárního trolejbusu ŠKODA 14 Tr, který jezdil kromě českých měst i v Německu, Maďarsku, Gruzii, Číně, Litvě nebo Ukrajině.

1975 - dodávka elektrárny ŠKODA o výkonu 125 MW do brazilského Igarapé.

1977 - dodávka strojovny elektrárny v Abu-Dhabi.

1980 - výroba druhé tlakové nádoby reaktoru typu VVER 440 pro JE Jaslovské Bohunice (první byla pro maďarskou elektrárnu Paks).

1983 - výroba prototypu kloubového trolejbusu ŠKODA 15 Tr, který se později vyráběl pro tuzemský trh, ale také na export například do Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska a Ukrajiny.

1986 - dodávka turbosoustrojí o výkonu 220 MW pro strojovnu JE Dukovany.

1989 - Po rozpadu východního bloku se ŠKODA dostala do známých obtíží – přišla o zavedené trhy. V přímé konkurenci se západními firmami v tržních podmínkách hájila své pozice.

1990 - založení akciové společnosti ŠKODA, koncern, Plzeň

1993 - byl koncern ŠKODA privatizován tzv. českou cestou, v případě ŠKODY šlo o privátní společnost a tehdy dvě největší banky. Už tak oborově nesourodá, složitá a ne v dobré finanční kondici, zahájila za pomoci bankovních úvěrů mohutnou expanzi i do jiných oborů (např. nákladní automobily, nápojové plechovky). To značně narušilo její finanční stabilitu. Pokud chtěla přežít nenásledovat osud mnoha dalších českých, dříve slavných, značek, musela přistoupit k radikální léčbě. Rozsáhlý výrobní program musel být zredukován, společnost prošla složitou restrukturalizací.

2000 - vznikla společnost ŠKODA HOLDING a. s.

2003 - se jejím majitelem stala společnost Appian Group. ŠKODA se rozhodla dále zachovat a rozvíjet pouze energetické obory a dopravní strojírenství. V těchto oborech společnost dokázala růst a potvrdit svoje postavení tradiční české firmy se silným postavením na domácím i světovém trhu v oboru energetiky a dopravního strojírenství.

2018 - došlo k převzetí skupiny ŠKODA, včetně společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s., skupinou PPF.

Dnes jsou uživateli značky ŠKODA následující společnosti:

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.,
ŠKODA ELECTRIC a.s.,
ŠKODA VAGONKA a.s.,
ŠKODA TRANSTECH Oy,
ŠKODA City Service s.r.o.,
ŠKODA TVC s.r.o. ,
Pars nova a.s.,  
POLL, s.r.o.,  
ŠKODA DIGITAL s.r.o.,
ŠKODA Transportation Deutschland GmbH
Doosan Škoda Power s.r.o.
ŠKODA Praha a.s.
ŠKODA ICT s.r.o.
ŠKODA SERVIS s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
ŠKODA JS a.s.
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
ŠKODA TVC s.r.o.
a ŠKODA INVESTMENT a. s., která se věnuje  správě a rozvoji portfolia ochranné známky ŠKODA a zajišťuje prosazování práva k této světoznámé známce.

Zdroje:

ŠKODOVKA V HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH (Ladislava Nohovcová, Petr Mazný, Vladislav Krátký, 2006),
150 LET SPOLEČNOSTI ŠKODA VE FOTOGRAFIÍCH A DOKUMENTECH (Ladislava Nohovcová, Petr Mazný, Milan Šrámek, 2009)
SÁGA RODINY ŠKODŮ (Marie Korandová, 2016)

Podoby ZNÁMKY ŠKODA

Dceřiné společnosti

ŠKODA SERVIS s.r.o.
Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301 28
IČ: 26351277

ŠKODA ICT s.r.o.
Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Doručovací číslo: 30128
IČ: 27994902

Vedení společnosti

Představenstvo:

JUDr. STANISLAV KUBA - člen představenstva
Mgr. LUBOMÍR KRÁL - člen představenstva

Dozorčí rada:

Mgr. PAVEL HELLEBRAND - předseda dozorčí rady
doc. Ing. MICHAL KORECKÝ, Ph.D. - člen dozorčí rady
 Mgr. KATARÍNA KMEŤOVÁ - člen dozorčí rady

Ke stažení

Další (33) Skrýt

Kontaktujte nás

  • sídlo: Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň , Česká republika
  • IČ: 26502399, DIČ: CZ26502399
  • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 2054
  • základní kapitál společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s. činí 40.000.000,- Kč a je splacen ve výši 100%

Pole označená hvězdičkou* jsou povinná.

Další kontakty

Oddělení komunikace

E-mail:  marie.simonova@skoda.cz
Telefon:  +420 37818 2573

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl