ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda ŠKODA VAGONKA a.s.

ŠKODA VAGONKA a.s.

Škoda Vagonka je přímým pokračovatelem tradice výroby osobních kolejových vozidel s výrobním programem orientovaným na produkty v oblasti elektrických jednotek pro příměstskou dopravu, motorových souprav, lehkých regionálních vozidel a osobních přípojných vozů. Zajišťuje také kompletní servis vozidel, opravy a modernizace a v neposlední řadě také prodej náhradních dílů.

Společnost s ohledem na své další záměry a udržení pozice na trhu bude i nadále zaměřovat pozornost na zachování a posilování klíčových způsobilostí. Zejména pak v oblasti vývoje kolejových vozidel tak, aby bylo možno posílit inovační schopnosti a dosáhnout rozšíření výrobkového portfolia.

Také oblasti nákupu subdodávek a materiálu je věnována nemalá pozornost. Škoda Vagonka prosazuje principy spolupráce, založené na kvalitě dodávek a respektování požadavků vycházejících od zákazníků. I ostatní oblasti – výrobní technologie, investice, informační technologie, personální politika a zkušebnictví – vnímá vedení společnosti jako velice důležité pro celkový rozvoj podniku.

Od roku 2005 je Škoda Vagonka začleněna do skupiny Škoda Transportation.

Vedení společnosti

Předseda představenstva
Ing. Martin Bednarz, e-mail:  martin.bednarz@skoda.cz

Členové představenstva
Ing. Miloš Bronček, Ph.D.,  e-mail:  milos.broncek@skoda.cz
Ing. Tomáš Ignačák, MBA, e-mail:  tomas.ignacak@skoda.cz

Provozní ředitel
Ing. Miloš Bronček Ph.D., Tel: +420 597 477 122, e-mail:  milos.broncek@skoda.cz

Vedoucí provozu Montáž
Tomáš Klos, Tel: +420 59 7477 401, e-mail:  tomas.klos@skoda.cz

Obchodní ředitel
Ing. Ivo Gurňák, Tel: +420 731 533 010, e-mail:  ivo.gurnak@skoda.cz

Finanční manažerka
Ing. Jarmila Šamajová,  Tel: +420 597 477 211, e-mail:  jarmila.samajova@skoda.cz

Vedoucí úseku Projekty kolejových vozidel Ostrava
Ing. Radim Sýkora, Tel: +420 597 477 366, e-mail: radim.sykora@skoda.cz

Ředitelka Nákupu
Ing. Lenka Vítečková, Tel: +420 597 477 103,  e-mail:  lenka.viteckova@skoda.cz

Ředitelka Kvality
Ing. Kateřina Kociánová, Tel: +420 597 477 312, e-mail:  katerina.kocianova@skoda.cz

Manažer obslužných útvarů
Ing. Tomáš Vitásek, Tel: +420 597 477 458, GSM: +420 739 381 917, e-mail:  jiri.sembol@skoda.cz

Manažer Technologie
Jaromír Holaň, Tel: +420 597 477 411, e-mail:  jaromir.holan@skoda.cz

Personální ředitelka
Šárka Tomická, DiS., Tel: +420 597 477 223, e-mail:  sarka.tomicka@skoda.cz

Vedoucí Realizace Ostrava
Ing. Pavel Beránek, Tel: +420 597 477 373, e-mail: pavel.beranek@skoda.cz

Ředitel logistiky a plánování
Michal Szymala, Tel: +420 597 477 653, e-mail:  michal.szymala@skoda.cz

Historie

Počátek výroby kolejových vozidel ve Vagonce spadá do začátku minulého století. V té době podnikatel Adolf Schustala zakládá akciovou společnost "Staudinger Waggonfabrik A.G." se sídlem v Butovicích u Studénky. Do firemního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně byla dle tehdy platných zákonů zapsána zapsána 12.prosince 1900 a tím i oficiálně založena.

Za dobu své existence vyrobila společnost velké množství nejrůznějších vozidel pro osobní i nákladní kolejovou dopravu i dalších výrobků a v průběhu času prošla celou řadou výrobkových, organizačních i vlastnických změn. Tyto byly završeny příchodem zahraničního majitele do společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. a vyčleněním osobních kolejových vozidel z výrobních i obchodních záměrů této společnosti.

Produkce osobních kolejových vozidel byla převedena do nové společnosti ČKD VAGONKA, s.r.o., založené společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s. dne 28.října 2000. Od 1.1.2001 se podnik transformoval na  akciovou společnost, o 3 měsíce později pak opustila Studénku a přemístila se do modernizovaných pracovišť v Ostravě.

Od ledna roku 2005 byla ČKD VAGONKA součástí skupiny ŠKODA HOLDING, v březnu roku 2008 bylo změněno jméno společnosti na ŠKODA VAGONKA a.s..

Kontaktujte nás

ŠKODA VAGONKA a.s.

E-mail: vagonka@skoda.cz
Telefon: +420 597 477 111
Fax: +420 597 477 190
Web: www.vagonka.cz

1. máje 3176/102
703 00 Ostrava
Česká republika

IČ: 25870637
DIČ: CZ25870637
ID datové schránky: ga3gi8s

ŠKODA VAGONKA a.s.,
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2435

Pokud znáte klapku na příslušnou osobu, můžete volat přímo - po vytočení 59 7477 zadejte poslední trojčíslí (vnitřně se používají čtyřmístná čísla s předřazeným číslem 7).

Výše uvedená e-mailová adresa neslouží k zasílání faktur a dokumentů pro účtárnu. V případě požadavku na elektronickou fakturaci volejte k upřesnění postupu na účtárnu, tel. 59 7477 242.


Pole označená hvězdičkou* jsou povinná.

Další kontakty

Obchodní oddělení

E-mail:  vagonka@skoda.cz
Telefon:  +420 59 7477 712
Fax:  +420 59 7477 990

Nákupní oddělení

Telefon:  +420 59 7477 612
Fax:  +420 59 7477 690

Výroba

Telefon:  +420 59 7477 402

Personální oddělení

E-mail:  hr.vagonka@skoda.cz
Telefon:  +420 597477 223
Fax:  +420 597 477 190

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl