ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Projekty EU Projekty ESF Projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců Škoda Pars a.s.

Projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců Škoda Pars a.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců ŠKODA PARS a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012777

Doba realizace projektu: 1. srpna 2020 – 31. července 2022

Popis projektu: Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků ŠKODA PARS a.s.

Specifické cíle projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Účastníci projektu: Zaměstnanci společnosti ŠKODA PARS a.s.

DANÝ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl