ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Společenská odpovědnost Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Kromě moderního zázemí, stability a široké nabídky benefitů mají zaměstnanci společnosti Škoda Transportation také mnoho možností, jak pracovat na svém osobním růstu. Škoda Transportation klade velký důraz jak na spokojenost svých pracovníků, tak i na jejich další rozvoj.

Právě díky jejich inovativnímu přístupu k řešení problémů a novým projektům je Škoda schopná konkurovat v globálním měřítku i těm nejsilnějším hráčům na trhu. Od roku 2012 běží ve Škodovce zaměstnanecká soutěž Liga týmů v rámci japonské filozofie neustálého zlepšování Kaizen. Jednotlivé týmy výrobních a technických úseků spolu soupeří o nejlepší zlepšovací návrh a o největší počet zlepšovacích návrhů. Návrhy zpravidla zjednodušují a zkvalitňují výrobní proces. Vítězové jsou samozřejmě pravidelně finančně odměňováni.

Vzdělávání zaměstnanců je jednou z priorit společnosti

Škoda vnímá vzdělávání zaměstnanců jako zásadní pro budoucí rozvoj společnosti a rozšiřuje jejich kvalifikaci tak, aby byli co nejflexibilnější. Vzdělávací systém je rozdělen na tři typy vzdělávacích programů: periodické vzdělávání, ostatní odborné vzdělávání a jazykové vzdělávání.

Periodické vzdělávání je zaměřené především na kurzy a školení povinné ze zákona (např. o kurzy svářečské). Odborné vzdělávání slouží nejen k udržení kvalifikace, ale primárně k rozšiřování kvalifikace a dalšímu osobnostnímu rozvoji. Patří sem také řada interních školení například v oblasti IT a dalších odborných oblastí (např. soft skills). Na část vzdělávacího programu získala navíc společnost prostředky z programu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Jako firma s globální působností vnímá Škoda Transportation  jako velmi důležitou také jazykovou vybavenost svých zaměstnanců. Široká nabídka jazykových kurzů různých úrovní je proto samozřejmostí. Jazykového vzdělávání se účastní zejména ti zaměstnanci, kteří přicházejí do styku se zahraničními osobami.

Flexibilní pracovní úvazky a pravidelná setkání s vedením jsou samozřejmost

Škoda Transportation podporuje flexibilní pracovní dobu na všech úsecích s výjimkou výroby, kde je nezbytná směnnost. Pokud je to možné, jsou podporovány i změny začátků a konců z důvodu péče o dítě i u pevných pracovních dob. Vzhledem k technickému zaměření podniku jsou zaměstnávány ve větší míře muži než ženy. Společnost se také snaží zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Například nová administrativní budova je bezbariérová.

Novou tradicí jsou společná setkání zaměstnanců Škody Transportation, na kterém jsou představeny chystané projekty a výhledy firmy. Při této příležitosti se také udělují zlaté Pamětní medaile Emila Škody - ocenění pro nejlepší zaměstnance firmy. Pravidelně jsou také oceňováni zaměstnanci, kteří v daném období dovrší jubileum práce ve firmě – tedy deset, dvacet, třicet nebo čtyřicet let. Otevřeně spolu s vedením společnosti řeší aktuální dění ve firmě či plány společnosti do budoucna. Pozvaní jubilanti navíc v rámci setkání vždy obdrží zajímavou pamětní grafiku s připomínkou jejich pracovního jubilea a také další odměnu.

Máte zájem stát se součástí úspěšného týmu? Podívejte se na následující odkaz: http://skoda.jobs.cz/

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl