ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Projekty EU Projekty OP PIK

Projekty OP PIK

Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Vývoj trakčních měničů na bázi SiC polovodičů“, jehož cílem je nová generace trakčních měničů na bázi SiC polovodičů pro kolová a kolejová vozidla. Trakční měnič s polovodiči SiC bude odzkoušen pro aplikaci do 1000V pro vozidla MHD a dále bude připravena vysokonapěťová varianta pro měniče pro železniční vozidla (nad 1000V). Tyto měniče projdou kompletními typovými zkouškami a testy na konkrétních vozidlech. Přímým výstupem tohoto projektu budou dva prototypy: Trakční měnič s SiC prvky do 1000V a Trakční měnič s SiC prvky nad 1000V.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. realizuje projekt „Podvozek elektrické vlakové jednotky s vnitřním rámem“. Projekt se zaměřuje na výzkum možností snížení hmotnosti podvozku elektrické vlakové jednotky. Na získané nové poznatky naváže vývoj prototypu podvozku elektrické vlakové jednotky s vnitřním rámem. Plánované výzkumné a vývojové činnosti zahrnují prvky, které jsou výrazně inovativní na celosvětové úrovni a povedou k nastavení zcela nových technických parametrů podvozku. Jedná se například o výzkum využití nestandardního materiálu pro podélník či variantnost použití typů třecí brzdy.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 32.181.016,68 Kč.

Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Vývoj systému trakčních baterií“, jehož cílem je vyvinout systém trakčních baterií pro vozidla hromadné dopravy. Výstupem projektu bude prototyp bateriového packu s integrovaným chlazením a odpovídající subčástí řídícího systému trakčních baterií (BMS).

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Vývoj nového izolačního systému elektrických motorů“, jehož cílem je vyvinout dva nové elektroizolační systémy určené pro kompletní portfolio motorů společnosti ŠKODA ELECTRIC s důrazem na vysokou teplotní a mechanickou odolnost. Nové elektroizolační systémy dovolí vyrábět konkurenceschopnější trakční motory.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Funkční bezpečnost elektrické výzbroje kolejových vozidel“, jehož výstupem je dosažení celkem tří prototypů prostřednictvím vývoje trakčního měniče pro kolejová vozidla ve stupni funkční bezpečnosti SIL 2. K zabezpečení toho výstupu je třeba vyvinout zcela nový řídící procesorový systém a ten schválit zahraničním hodnotitelem a následně pak německým drážním úřadem EBA. Dalším částečným cílem je vývoj nových řídících jednotek pro spínání výkonových polovodičů tak, aby splňovaly SIL 2 a posouzení bezpečnostních rizik dalších komponent trakčního měniče.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. realizuje projekt „ Efektivní výroba nových podvozků (podvozek METRO 11Mt)“, jehož cílem je zavedení výroby nově vyvinutého a vysoce inovativního podvozku metra typu 11Mt a paralelní realizace inovace výrobního procesu, která povede ke zlepšení výrob v ekonomické, tržní a ekologické oblasti.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 26.565.520 Kč.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. realizuje projekt „Rozvoj zkušebního a prototypového centra ŠKODA TRANSPORTATION a.s.“ , jehož cílem je zajištění prostor pro nové pracovníky a pro nově vytvářené vývojové týmy (ze stávajících pracovníků Škoda Transportation i studentů z univerzit), včetně vybavení HW, pořízení licencí specializovaných SW nástrojů již vlastněných i zcela nových a pořízení speciálních zkušebních zařízení, přístrojů, strojů pro provádění zkoušek na prototypech.

Účelem projektu Rozvoj zkušebního a prototypového centra ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (OP PIK) bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV naleznete v příloze zveřejněné na této stránce

Bližší informace: Mgr. Michal Vacátko, e-mail: michal.vacatko@skoda.cz, tel: +420 736 757 531

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 69.073.964 Kč.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. realizuje projekt „Pokračování rozvoje zkušebního a prototypového centra ŠKODA TRANSPORTATION a.s. - II. ETAPA“, jehož cílem je pokračovat v již započatém vybavování základny pro vývoj a testování prototypů kolejových vozidel. Realizace předkládaného projektu spočívá v pořízení nezbytných nových softwarových nástrojů, hardware a technologií. Všechny tyto investice budou sloužit výlučně průmyslovému výzkumu a vývoji. Díky tomu se významně zintenzivní výzkumná a vývojová činnost bude možné řešit vysoce náročné projekty v high-tech oboru. Cílem projektu je pořízení nového investičního majetku, který umožní další rozvoj výzkumných a vývojových aktivit v rámci společnosti.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 6.358.779,50 Kč.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. realizuje projekt „Úspory energie v procesu lepení a lakování skříní kolejových vozidel“, jehož cílem je dosažení úspor energie a CO2, prostřednictvím souboru energeticky úsporných opatření. Konkrétně se jedná o komplexní řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru prostřednictvím zateplení budovy a výměny otvorových výplní, výměny osvětlení, změny systému vytápění a zateplení střešních konstrukcí. Realizace všech opatření povede ke snížení energetické náročnosti procesu lepení a lakování.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 24.771.000 Kč.

Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Nová výzkumná základna pro trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s.“, jehož cílem je vybudování tří nových laboratoří průmyslového výzkumu a vývoje (laboratoř EMC, laboratoř systému trakčních baterií a laboratoř vibrací a hluku) a zároveň rozšíření technického vybavení stávající základny pro výzkum a vývoj, což bude realizováno nákupem nové měřící techniky a softwarů.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Účelem projektu s názvem Nová výzkumná základna pro trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s. (OP PIK) bylo založení infrastruktury pro výzkum a vývoj.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV (https://www.skoda.cz/article-files/991-seznam-porizeneho-majetku-a-soupis-zkousek-z-projektu-nova-vyzkumna-zakladna-pro-trakcni-vyzbroje-vozidel-skoda-electric-a-s-.pdf)

Bližší informace: Dr. Ing. Ladislav Sobotka, tel.: 737 231 499, email: ladislav.sobotka@skoda.cz

 

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl