ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
Média Blog První poločas projektu nOVA!!! VAGONKA

První poločas projektu nOVA!!! VAGONKA

V únoru letošního roku vedení firmy a řada významných hostů poklepala na základní kámen projektu „Nová Vagonka“. Cílem projektu bylo v podstatě zdvojnásobení výrobního areálu a také počtu zaměstnanců, dále investice ve výši dosahující bezmála jedné miliardy korun s záměrem přípravy firmy na významný růst objemu výroby všech podepsaných kontraktů. Jak se daří naplňovat stanovené cíle, v pomyslném poločase, jsme se zeptali jednotlivých členů projektového týmu.

Miloš Bronček, člen představenstva a provozní ředitel Vagonky, odpověděl, jak má Vagonka zajištěny výrobní prostory pro  dramatický nárůst výroby:

„Areál firmy tvořilo původně na začátku roku 39 000 m2 výrobních a skladovacích prostor. Na jaře letošního roku jsme odkoupili část hal a pozemků o velikosti 11 000 m2 od sousedních Vítkovic, zejména pro výstavbu nové lakovny a také jako dodatečnou výrobní a manipulační plochu. Dále jsme rozšířili areál díky uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na potřebné výrobní a skladovací prostory. Jedním z nich je hala ve Vítkovicích, která byla původně určená pro výrobu membránových stěn. Zde na 15 000 m2 plochy bude soustředěna druhá část výroby hliníkových skříní.

Pronajali jsme si rovněž sousední 8 000 m2 velkou výrobní halu. V té aktuálně probíhá příprava pro instalaci druhé svařovací linky jednopodlažních jednotek a stavební úpravy pro umístění montáže projektu vlaků pro Lotyšsko. Poslední část rozšiřování jsme uzavřeli letos v srpnu podpisem nájemní smlouvy na skladovací prostory o velikosti 5 000 m2 v několik kilometrů vzdáleném průmyslovém parku v Ostravě-Hrabové. Shrnu-li to pak výrobní prostory, tedy dokonce více než dvojnásobný areál nyní o velikosti 78 000 m2, máme zajištněny.“

Jaromír Holaň, vedoucí technologie, sdělil, jak se podařilo zajistit nové výrobní linky pro svařování hliníkových skříní:

„Před zahájením projektu existovala ve Vagonce pouze jedna svařovací linka a přípravky pro výrobu jednopodlažních jednotek. Pro zajištění nasmlouvaného zakázkového objemu tohoto typu skříní jsme zrealizovali druhou svařovací linku a také příslušné přípravky. V průběhu léta jsme v plánovaném termínu rovněž dokončili linku pro výrobu nového produktu, konkrétně varšavského metra. V ní byl v září letošního roku úspěšně dokončen první svařenec skříně.

V současnosti chybí dokončit již jen dvě linky a to pro svařování skříní lotyšského projektu jednopodlažních jednotek. Jedna bude dle plánu dokončena v únoru a druhá v říjnu 2021. V cílovém stavu této části projektu bude mít Vagonka pět svařovacích linek se všemi potřebnými přípravky. Tyto  investiční náklady dosáhnou výše bezmála 140 mil. Kč. Výrobní kapacitu padesáti svařenců skříní ročně zvyšujeme oproti dnešnímu stavu pětinásobně  až na 250 kusů ročně. Objem hliníkových profilů nutných pro výrobu v následujících třech letech, přesahuje 5 000 tun, máme již nyní více než z poloviny zajištěn.“

Jak probíhá realizace dalších investic, kromě přípravků a svařovacích linek odpovědel, Tomáš Vitásek, vedoucí správy majetku a investic.

„Kromě svařovacích přípravků a linek patří k největším a hlavním investicím výstavba nové lakovny, instalace největšího portálového obráběcího centra v Evropě, svařovací automat, ruční svářečky, a další. Výstavba lakovny běží plně podle stanoveného plánu. Zhruba za měsíc započne instalace samotné technologie pro lakování. První lakovací linka bude dokončena do konce března 2021, druhá linka pak o měsíc později. Nová lakovna nám zajistí navýšení ročních kapacit lakování ze čtyřiceti skříní ročně až na 120 za jeden rok. Nový svařovací automat je již v plném provozu. O druhou část bude automat rozšířen dle plánu do konce října.

Největší portálové obráběcí centrum v Evorpě bude dokončeno již na konci letošního listopadu, což je o dva měsíce dříve než se očekávalo. Základ s pojezdy je hotov, v následujích dnech započne instalace samotného centra. Do konce října bude dodána a instalována velkokapacitní poloautomatická pila na hliník. Nyní připravujeme rekonstrukci střechy a zateplení jednoho z výrobních objektů, rozšiřujeme přesuvnu a začneme stavět základy pro nová kolejová stání montážní linky. Do některých výrobních prostor také instalujeme nové moderní jeřáby.

Díky odkupu části pozemku a kolejí pro potřeby vnitřní logistiky přesunu vozů jsme rovněž uzavřeli areál. Hodně úsilí a prostředků zaměřujeme rovněž do oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Zrealizovali jsme investice do montážních lávek, zabezpečovacích systémů, nového vysoce úsporného a efektivního osvětlení výrobních hal, systémů pro odsávání svařovacích dýmů, skladovacích systémů, úprav a přidání šaten pro zaměstnance apod. V poločase tedy můžeme říct, že je zasmluvněno 70 % investic a jejich realizace probíhá dle stanoveného plánu.“

Šárka Tomická, personální ředitelka Vagonky, doplňuje informace o plánu zdvojnásobit počet zaměstnanců. Kolik zaměstnanců se podařilo najmout? A kolik z toho ve výrobních profesích?

„Počátkem letošního roku měla Vagonka 517 zaměstnanců. Cílem je v podstatě zdvojnásobit kapacitu zejména ve výrobních profesích. Podařilo se nám do současné doby nabrat celkem téměř 220 nových zaměstnanců, z toho více než sto výrobních dělníků zejména v profesích svářeč, zámečník, elektrikář, lakýrník a další. Techniků jsme také nabrali více než sto a to především na pozice konstruktér, technik kvality nebo mistr výroby.

Máme radost z toho, že nedominují agenturní zaměstnanci, ale jsme natolik zajímavý zaměstnavatel, že více než 50 % lidí nastupuje rovnou do společnosti. Fluktuace nově nabraných zaměstnanců se pohybuje do 15 %, což je vzhledem ke stávající situaci okolo pandemie COVID-19 a vysokému počtu nabraných lidí číslo velmi příznivé. Noví zaměstnanci jsou většinou z okolí Ostravy, také ale zaměstnáváme Slováky a Poláky. Jarní situace související s pandemií COVID-19 nábory  přibrzdila, dá se říci, pouze minimálně. Osvědčilo se nám provádět pohovory s kandidáty on-line, a to jak na pozice technické, tak i dělnické. Věříme, že pokud nábory budou pokračovat stejným tempem jako doposud, podaří se nám stav zaměstnanců, který máme v plánu přijmout do konce našeho projektu NOVÁ VAGONKA, naplnit.“ popisuje

Předseda představenstva Martin Bednarz závěrem dodává: „Jsem hrdý na to, co v Ostravě tvoříme, na celý realizační tým. Jede na plné obrátky, termínové milníky projektu plníme i přes nelehkou pandemickou situaci a všechny dílčí problémy se kterými se potýkáme, a podotýkám, že za plného výrobního provozu! Odhodlání a profesionalita celého týmu je velmi motivující a naplňuje mě optimismem v úspěšné dokončení našeho projektu nOVA!!! VAGONKA. V druhém poločase se budeme pochopitelně soustředit na dodělání všech investic, další nábory a zejména na změnu nastavení vnitřních procesů výroby, údržby a logistiky pro zvýšení produktivity a efektivity výkonu celé firmy.“  

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl