ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Společenská odpovědnost Péče o komunitu Škoda pomáhá

Škoda pomáhá

Cílem projektu Škoda pomáhá je pomoc ohroženým skupinám obyvatel. Může se jednat například o seniory, osoby se zdravotním postižením, samoživitele atd. Jedná se o pomoc konkrétním osobám, které jsou v tíživé životní situaci. Tato podpora je jednorázová a její příjemce musí souhlasit s podmínkami darovací smlouvy, včetně zpracování údajů pro potřeby oddělení Komunikace. Požadovaná částka může být úměrně zvýšena či snížena.

Pokud stojíte o zařazení do projektu, zašlete emailem svojí vyplněnou žádost (ke stažení níže) na speciálně zřízený email (pomoc@skoda.cz). Minimálně jedenkrát za půl roku jsou žádosti vyhodnoceny a vybere se několik projektů, které Škoda Transportation podpoří. Po rozhodnutí bude každý žadatel opět informován, zda se  jeho žádosti vyhoví, či nikoliv.

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl