Česky
Média Tiskové zprávy ŠKODA TRANSPORTATION SE POSTARALA O REKONSTRUKCI HROBU SVÉHO ZAKLADATELE

ŠKODA TRANSPORTATION SE POSTARALA O REKONSTRUKCI HROBU SVÉHO ZAKLADATELE

30. 3. 2017

Podpis času i stopy vandalů smazány. Tak by se dal popsat výsledek náročné rekonstrukce hrobu slavného průmyslníka Emila Škody na Mikulášském hřbitově v Plzni. Opravu tohoto pietního místa iniciovala Škoda Transportation.

 

Financování a spoluorganizaci oprav chápeme jako samozřejmou součást péče o slavné historické dědictví spojené se jménem Škoda, které spoluutvářelo Plzeň v posledních více než 150 letech,“ řekl ředitel Lidských zdrojů Škoda Transportation Lumír Tesař.

Rekonstrukce, na které specialisté pracovali v minulých měsících, se týkala hned několika částí hrobky. „Bohužel běh času nebyl jediným faktorem, který se na vzhledu místa negativně podepsal. V minulých letech se hrob stal několikrát terčem zlodějů drahých kovů,“ vysvětluje Michal Šuhajda ze společnosti Škoda Transportation, který se podílel na organizaci nedávných oprav. Před několika lety například vandalové odcizili historicky cenný bronzový reliéf Emila Škody od florentského sochaře Raffaela Romannelliho z roku 1903. Zmizelou plastiku tak musela nahradit nekovová replika.

Pro aktuální rekonstrukci tak bylo velkým oříškem nahradit chybějící části, které původně tvořily součást hrobky. Všechny práce se dělaly podle historických dokumentů nebo fotografií, tak, aby co nejpřesněji odpovídaly původnímu vzhledu. Pod dohledem památkářů se například dosazovaly poškozené či odcizené kovové prvky ozdobného historického kování. „Snažil jsem se během rekonstrukce zachovat maximální části původních prvků. Všechny nové jsou pak výsledkem ruční kovářské práce, s použitím kvalitního materiálu a s využitím moderních povrchových úprav,“ říká umělecký kovář Ladislav Mudra, který na rekonstrukci pracoval. Poničené prvky hrobu se tak nyní skví ve stejné podobě, jako když je na začátku dvacátého století nechala na „plzeňském Slavíně“ nainstalovat Škodova rodina.

Roli Škody Transportation přivítali plzeňští památkáři. „Výsledek provedené obnovy náhrobku významného plzeňského průmyslníka 19. století hodnotíme velmi pozitivně,“ uvedl Petr Bukovský z Odboru památkové péče plzeňského magistrátu.

Další informace:

Michal Tobrman                                              
Škoda Transportation                                      
731 462 730                                                                
michal.tobrman@skoda.cz

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2018 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl