ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Společenská odpovědnost Péče o komunitu Sponzoringová strategie společnosti Škoda Transportation

Sponzoringová strategie společnosti Škoda Transportation

Sponzoring je pro společnost Škoda Transportation jedním z významných nástrojů marketingové komunikace. Cílem všech sponzoringových aktivit je podpora pozitivního vnímání značky a image společnosti. Úspěšnost firem se dnes měří hlavně podle finančního zisku. Skutečně moderní a odpovědné společnosti však myslí i na to, jak díky svému úspěchu podpořit snahu ostatních. I to je jedním z důvodů, proč Škoda Transportation sponzoruje různé sportovní, vědecké, regionální a charitativní aktivity desítkami milionů korun ročně. Tuto tradici ostatně zavedl již zakladatel firmy, Emil Škoda.

K posouzení adekvátnosti sponzorských aktivit si Škoda Transportation stanovila několik kritérií. Aktivita musí spadat do okruhu vybraných sponzorských oblastí tak, aby společnosti přinášela úměrnou vizibilitu nebo podporovala dobré jméno společnosti a zabezpečit úměrnou pozici v rámci ostatních firem podporující danou aktivitu. V neposlední řadě je důležité, aby většina aktivit měla meziregionální přesah.

Oblasti sponzoringových aktivit společnosti Škoda Transportation:

Sponzoring společnosti Škoda Transportation by měl především pomáhat budovat pozici značky ve společnosti a podporovat její dobré jméno v boji s konkurencí. Škoda Transportation si k tomu účelu vybrala několik druhů sponzoringu, který dlouhodobě využívá a i v budoucnu hodlá podporovat.

Jedná se především o sportovní sponzoring. V jehož rámci podporuje jak vysoce profesionální sportovní kluby, tak i amatérské a kluby sloužící na podporu mladých talentů a dětí. Hodlá také podporovat hobby-sportovní aktivity lidí.

Sociální sponzoring, v rámci kterého firma podporuje užitečné celospolečenské aktivity s dobročinným a humanitárním podtextem. 

V rámci vědeckého a vzdělávacího sponzoringu hodlá společnost podporovat vědu, výzkum a mladé talenty v oboru, který společnost vykonává.

Okrajově hodlá společnost rozvíjet také ekologický, kulturní sponzoring a regionální, tak aby ukázala, že je environmentálně odpovědná a podporuje kulturní dění ve společnosti a má zájem o regionální dění v celé České republice.

Přínos sponzoringu pro společnost Škoda Transportation:

Společnost má možnost ukázat se v požadovaném kontextu, tedy v případě Škoda Transportation se především jedná o zviditelnění se, jako moderní a dynamická firma.  Díky sponzoringu může také oslovit vymezenou cílovou skupinu, ať už věkovou, nebo regionálně zaměřenou. V neposlední míře mohou sponzoringové aktivity udržet a zlepšit image a pověst společnosti.

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl