ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Technologie

Technologie

Uplatnění špičkových technologií, rychlý a bezpečný vývoj našich budoucích produktů včetně dosažení jejich vynikající kvality je logickým krokem pro další rozvoj vědy a výzkumu v celé společnosti.

Nakres tramvajŠkoda Transportation se zaměřuje na zkvalitňování a predikci důležitých vlastností budoucích výrobků jako je odolnost proti hluku, bezpečnost trakčních pohonů, elektromagnetické a tepelné výpočty a na následnou optimalizaci motorů. Výsledkem výzkumu jsou produkty s otočnými podvozky, které mají nízkoenergeticky náročné elektrické pohony kol, což snižuje náklady na údržbu vozidel a infrastrukturu.

PráceV roce 2009 bylo dokončeno nové technologické pracoviště pro vývoj synchronních motorů s permanentními magnety, které jsou zásadní součástí trakčního pohonu tramvají ForCity Alfa. Představují světovou špičku a umožňují konstrukci nízkopodlažních otočných podvozků s přímým pohonem (bez převodovky). Vzhledem k rozměrům tohoto stroje a požadavkům na moment byl vývoj velmi komplikovaný a trval tři roky. Každý trakční motor je individuálně řízen z vlastního střídače, což umožňuje individuálně řídit momenty jednotlivých kol. Každý trakční kontejner je koncipován pro jeden trakční podvozek a představuje totální využití současné špičkové výkonové elektroniky. Pomocí rychlé komunikace je možné díky tomu optimalizovat průjezdy obloukem a dosahovat při jízdě obloukem vyšší bezpečnosti.

Caterpillar

Jednou z nejnáročnějších aplikací pro vysoce výkonné trakční motory jsou dieselelektrická důlní vozidla. Zákazníci u nich vyžadují mimořádnou spolehlivost a robustnost motoru. Úspěšné zvládnutí vývoje tohoto motoru pro americkou firmu Caterpillar umožnilo získání prestižního ocenění nejlepšího dodavatele firmy Caterpillar v roce 2011. Jedná se o konstrukčně zcela unikátní stroje, které pracují v mimořádně náročných podmínkách. 

Řada technologicky inovovaných výrobků se postupně dostává do sériové produkce. Mezi hlavní inovace v tomto směru patří trakční pohon pro třísystémovou lokomotivu Emil Zátopek, který klade mimořádné nároky na výkonovou elektroniku. Trakční měniče se musí přizpůsobit třem napájecím systémům. Nejobtížnější část výzkumu se týkala elektromagnetické kompatibility a potlačení rušení železničních zabezpečovačů ve všech zemích, kde bude toto vozidlo provozováno.

Lokomotiva 109

Vývoj se zaměřuje také na zvýšení efektivity využití použitých materiálů. Jedná se například o netradiční materiály, jako jsou vláknové kompozity nebo slitiny hliníku. Mezi pokročilé technologie patří také svařování pomocí laseru, vyšší využití výtažků a odlitků díky modernějším výrobním postupům nebo kvalitnější metody lepení materiálů. Tyto přístupy přináší především nižší hmotnost vozidel, což vede k efektivnější přepravě z pohledu spotřeby energií.

Laser

Škoda Vagonka v polovině 90. let jako první v regionu střední a východní Evropy zavedla do výrobního programu skříně integrální konstrukce z hliníkových velkoplošných protlačovaných profilů. Do té doby byla tato technologie využívána pro vysokorychlostní vlaky a v leteckém průmyslu. S pomocí integrální konstrukce skříně došlo k výraznému snížení hmotnosti (až o 20% proti diferenciální ocelové skříni) zejména u dvoupodlažních vozů. Dnes je tato inovace již v plné vývojové kompetenci skupiny Škoda Transportation a soupravy takto vyrobené jezdí nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Litvě a na Ukrajině.

Investice směřují rovněž do vybavení technických laboratoří, což umožňuje více zefektivnit pracovní proces. Samozřejmostí je pro nás nákup specializovaných softwarových řešení využívaných hlavně při simulacích, které jsou náročné na hardware a odbornost lidí.  Testování pomocí simulací slouží především jako nástroj pro snížení vývojových nákladů a hlavně času. Bez simulací by se daly nové přístupy ověřit až na hotovém vozidle.

Datarail

Škodovka má vyvinutý vlastní systém online sledování provozovaných lokomotiv a elektrických jednotek. Jedná se o důmyslné online sledování všech vozů aktuálně nasazených do provozu.Technici mají k dispozici podrobnou mapu, na které je přesně lokalizovaný každý vlak, který s centrálou udržuje kontakt a v pravidelných intervalech vysílá informace o své přesné poloze, aktuální rychlosti, ujetých kilometrech a technickém stavu. Tento trvalý monitoring zajišťuje nejen přesný přehled o pohybu a nasazení jednotlivých výrobků v terénu, ale hlavně vysílá informace o případných poruchách a nedostatcích. V okamžiku vzniku nějaké závady je vyslána přesná informace do centrály, technici tedy s předstihem vědí, který konkrétní vůz má problém a mohou se předem připravit na jeho opravu.

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2020 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl