ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Technologie Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

V současnosti způsobuje automobilová doprava tři čtvrtiny emisí v ovzduší. Snahou Evropské komise v klimatickém balíčku pro rok 2020 je efektivní využívání energetických zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů. K tomu může přispět i využívání vlakové dopravy.  Bylo totiž zjištěno, že pokud bude zboží v Evropě i nadále přepravováno nákladními vozy, vzrostou emise skleníkových plynů o více než 40 % od roku 2000 do roku 2015. Pokud však bude alespoň 40 % z celkového zboží přepraveno pomocí vlakové dopravy, k nárůstu emisí vůbec nedojde. Ze statistik také vyplynulo, že veřejná doprava vyprodukuje v porovnání s osobními vozy o polovinu méně oxidu uhličitého a oxidů dusíku.dvoupodlazka

Pokud byste se například rozhodli cestovat z Prahy do Berlína a měli na výběr mezi autem, letadlem a vlakem, vychází železnice jako zdaleka nejčistší a nejekologičtější způsob dopravy.Jízdní odpor mezi ocelovým kolem a kolejnicí je o řády nižší než mezi pneumatikou a asfaltem. V osobní dopravě spotřebuje (po příslušných přepočtech na ekvivalentní palivo) na osobokilometr vlak 0,03 kg paliva, auto 0,056 kg, a letadlo dokonce 0,074 kg. V nákladní dopravě je pro realizaci přepravy tunokilometru zboží potřeba 0,01 kg paliva u vlaku nebo lodě, a aut je to 5x více. Ve světovém měřítku vyprodukuje železnice 130 mil. m3 CO2, naproti tomu automobily vyprodukují 35x více CO2. V porovnání s automobilovou dopravou spotřebovává veřejná doprava v průměru dokonce 3,4 krát méně energie a hraje tak zásadní roli při nalézání řešení na ochranu životního prostředí.

Prace

Investice do rozvoje veřejné dopravy je tedy především investicí do životního prostředí, protože železnice jsou energeticky a ekologicky méně náročné než ostatní druhy dopravy. Spalovací motory jsou navíc obecně asi třikrát až čtyřikrát méně účinné než elektrické motory.

Škoda Transportation vyvíjí v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj systémy, které způsobují menší znečištění a hluk, vykazují vyšší energetickou účinnost a mají nižší provozní náklady. Jedním z mnoha příkladů je např. využívání technologie elektrické trakce nebo rekuperace energie. Elektrický pohon využívající i možnosti integrovaného diesel generátoru a superkapacitorů využila i společnost Škoda Electric u 45 kusů trolejbusů pro italský Řím, což ji zároveň staví mezi technologickou špičku v oblasti dodávek trolejbusů.

Nový trihybrid bus využívá vodíkové palivové články a je charakterizován nulovými emisemi. HybridAutobus je v současné době ve zkušebním provozu s cestujícím a na rozvoji hybridních vozů ve společnosti se dále intenzívně pokračuje. Součástí vývoje je i optimalizace akumulačních prvků elektrické energie a to zejména lithiových trakčních baterií a superkapacitorů.

Hybridní vozy znamenají důležitý mezikrok na cestě k elektrobusu. Škoda Electric na této technologii pracuje s cílem plně využít současné špičkové technologie v elektrotechnice (nejmodernější polovodiče, trakční motor s vysokou účinností a vysokokapacitní trakční baterie) a optimalizovat vlastnosti takto poháněného autobusu (dojezd vozidla, obsaditelnost, hmotnost na nápravu).

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl