ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Technologie Úsporná doprava

Úsporná doprava

Investice do rozvoje veřejné dopravy je především investicí do životního prostředí. Úspora je zřejmá v každodenních situacích, ale pro ilustraci - k přepravě 20 000 fanoušků do vyprodaného stadionu v Praze na Letné by bylo potřeba 70 tramvají. V případě, že by jeli vlastním autem, bylo by zapotřebí 4 000 aut, a to i kdyby v každém voze sedělo 5 pasažérů.

Dalším důkazem významu je nezastupitelná funkce pražského metra - prostřednictvím linek A a B přepraví vozy zrekonstruované ve Škodě Transportation každý den 680 tisíc pasažérů. Představte si, že by stejné množství lidí použilo auta. Kromě ekonomických výhod snižuje veřejná doprava závislost na fosilních palivech, ochraňuje životní prostředí a zvyšuje kvalitu našeho života.

Škoda Transportation se rovněž snaží snižovat náklady životního cyklu vozidel (LCC – Life Cycle Cost). Analýza nákladů životního cyklu zahrnuje náklady vozidla po celou dobu jeho životnosti (obvykle 30 let) tedy zejména náklady pořizovací, náklady na preventivní a korektivní údržbu, úklid, energie, provozní hmoty, mzdy, dopravní cestu, odstavení, režii vozidla a jeho likvidaci. Naše společnost nahlíží na problematiku hospodaření s vozidly z dlouhodobého hlediska. Snažíme se dělat maximum věcí bezúdržbových a s dlouhou životností.

U nových produktů skupiny Škoda Transportation je i v souladu s novou legislativou interoperability (TSI) používán montovaný kabinový ocelový modul s vysokou odolností proti nárazu (plní požadavky EN 15 227, scénáře 1-4). Zároveň jeho technické provedení minimalizuje poškození vlastní skříně vozidel a umožňuje výměnu v případě havárie. Při vývoji byla důležitým aspektem redukce nákladů na korektivní údržbu, které se podílejí na celkových nákladech LCC.

Škoda Transportation disponuje kromě fungujícího managementu kvality dle ISO 9001 a IRIS (International Railway Industry Standard) také implementovaným systémem RAMS, který zahrnuje:prace

  • Provozní spolehlivost (RAM):
    • Reliability = Bezporuchovost (pravděpodobnost výskytu poruch během provozu)
    • Availability = Pohotovost (schopnost vykonávat funkci/být v provozu)
    • Maintainability = Udržovatelnost (schopnost být obnoven/udržován)
    • Safety = Bezpečnost

Management RAMS postihuje všechny etapy životního cyklu vozidla, v jejichž průběhu jsou zpracovávány analýzy RAMS jako např. FMEA (Analýza způsobů a důsledků poruch), FBA (Funkční bloková analýza), analýza rizik atd. Pro vozidlo i jejich komponenty jsou predikovány, vyhodnocovány a následně validovány spolehlivostní parametry jako např. pohotovost A, MTBF (Střední doba provozu mezi poruchami), MTTR (Střední doba do obnovy) atd.

Vyhodnocené parametry RAMS jsou používány rovněž při samotném projektování či výrobě vozidel, optimalizaci spolehlivosti a údržbových cyklů. Tento proces vede ke kontinuálnímu zvyšování spolehlivosti výrobků skupiny Škoda Transportation. Velký důraz je také na výběr dodavatelů a na jednotlivé subdodávky jsou kladeny nároky na jejich spolehlivost a bezpečnost. Vlaková přeprava je samozřejmě bezpečnější. Dnešní vlaky splňují přísné crashové normy, jedou po dráze s řízeným provozem a mají moderní zabezpečovací zařízení. Doprava pod elektrickou trakcí je navíc strategicky stabilní, může se pro ni použít energie z mnoha zdrojů včetně těch obnovitelných.

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl