ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Společenská odpovědnost Vliv na životní prostředí

Vliv na životní prostředí

Jednopodlažní elektrická jednotka Regiopanter

Společnost Škoda Transportation věnuje pečlivou pozornost ochraně životního prostředí. Firma je od roku 2010 certifikována podle mezinárodní normy ISO 14001:2004, která specifikuje požadavky na systém ochrany životního prostředí a svědčí o naší neustávající snaze minimalizovat dopady naší činnosti na přírodu.

Zároveň monitoruje a analyzuje kvalitativní parametry všech produktů. Výsledky pak Škoda Transportation využívá k tomu, aby si stanovila konkrétní cíle v rámci spolehlivosti a kvality finálních výrobků. K zákazníkům a cestujícím se tak dostávají pouze perfektně vyladěné stroje vykazující nízkou poruchovost.

Škoda Transportation používá ty nejmodernější technologie ve výrobě kolejových vozidel. Například ve velké míře využívá nátěrové hmoty ředitelné vodou, které úspěšně nahrazují klasické rozpouštědlové nátěrové systémy. Tento postup není zcela běžný a přispívá k zásadnímu omezení emisí. Výroba je tak schopna v provozu povrchových úprav dosáhnout velké úspory paliv. Firma pracuje i na takových novinkách v technologii výroby, které například také ušetří množství použitých barev a dalších materiálů. Jde o nové postupy při nanášení nátěrových hmot na kostry tramvajových článků, nebo při stříkání podkladových vrstev barvy na pláště tramvají.

Škoda Transportation v současnosti zaměstnává přes pět tisíc lidí v Plzni, Praze, Ostravě, nebo Šumperku. Jednotlivé projekty řeší vedle mateřské společnosti Škoda Transportation několik dceřiných společností nebo společných podniků působících vedle České republiky i v Německu , Finsku, Rusku nebo Maďarsku.

Moderní výrobní hala

Škoda také výrazně investovala do nových výrobních hal a provozů. Dnešní spotřeba tepla je tak pouhých sedm procent oproti roku 2006 a dramaticky klesla také spotřeba užitkové vody. Například v administrativní budově jsou používány úsporné zářivky a světla s pohybovými čidly. Rovněž je zde pouze v omezené míře používána klimatizace a regulace topení i díky moderní tepelné izolaci budov.

Nový hybridní autobus ze Škoda Electric

Velkou pozornost věnuje Škoda Transportation i ekologickému nakládání s odpady. Důsledným monitoringem této oblasti a dodržováním stanoveného systému třídění se společnosti daří řídit produkci odpadů i při vzrůstajícím objemu výroby. To se však netýká jen výroby. Na všech pracovištích v celé firmě jsou k dispozici speciálně označené kontejnery a boxy pro různé typy odpadů a do třídění odpadu se zapojují všichni zaměstnanci firmy. Společnost se nesnaží řešit odpovědný vztah k ochraně životního prostředí jen v hlavní výrobní fázi, ale také v každodenním chodu podniku.

Důležitou složkou péče o životní prostředí je obecná vzdělanost zaměstnanců, kteří procházejí pravidelným školením v této oblasti. Zároveň se Škoda Transportation snaží prevencí předcházet samotným možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců. Firma upřednostňuje takové materiály a postupy, které minimalizují negativní dopady na životní či pracovní prostředí, nebo jsou ekologicky nezávadné.

Ekologická tramvaj 26 T

Ale ekologické jsou i samotné výrobky Škody Transportation. Moderní a úsporná vozidla totiž nijak nezatěžují životní prostředí v místech, kde jsou provozována. Nízkopodlažní tramvaje, elektrické vlakové jednotky a lokomotivy, stejně jako trolejbusy – to jsou vozidla určená k moderní a ekologicky šetrné dopravě pro budoucnost. Způsobují menší znečištění a hluk, vykazují vyšší energetickou účinnost a mají nižší provozní náklady.

Jedním ze současných trendů, které Škoda Transportation realizuje, je snaha o celoživotní či alespoň dlouhodobý servis svých produktů. Společnost se tak snaží snižovat náklady životního cyklu vozidel (např. náklady pořizovací, náklady na údržbu, režii vozidla a jeho likvidaci). Jedná se o jednu z environmentálních strategií -  na výrobky se pohlíží z dlouhodobého hlediska tak, aby se většina věcí dělala s co možná nejnižšími náklady na další údržbu. Výrobky jsou rovněž z 90-95 % recyklovatelné.

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl